Depressiepreventie (Trimbos-instituut)

Depressiepreventie: gerichte aanpak voor risicogroepen Pas bevallen moeders, jongeren, huisartspatiënten, chronisch zieken, mantelzorgers en werknemers Depressie treft velen  In Nederland krijgt bijna één op de vijf volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven en ongeveer één op de twintig in de periode van één jaar een depressie1. In absolute aantallen maken zo’n 546.500 volwassenen per… Lees meer »