terug naar index

Depressiepreventie (Trimbos-instituut)

Depressiepreventie: gerichte aanpak voor risicogroepen Pas bevallen moeders, jongeren, huisartspatiënten, chronisch zieken, mantelzorgers en werknemers

Depressie treft velen 

In Nederland krijgt bijna één op de vijf volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven en ongeveer één op de twintig in de periode van één jaar een depressie1. In absolute aantallen maken zo’n 546.500 volwassenen per jaar een depressieve episode door. Jaarlijks krijgen zo’n 135.600 volwassenen voor het eerst een depressie (incidentie)2. Inclusief jongeren en ouderen, wordt geschat dat bijna 800.000 mensen (in 2011) een stemmingsstoornis hadden3. Hiermee staat depressie al jaren in de top vijf van hoogste ziektelast, hoogste ziektekosten en grootste veroorzakers van arbeidsverzuim. Depressie vormt daarmee een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Effectieve preventie van depressie is mogelijk, en in veel gevallen ook kosteneffectief (zie tabel 1).

De publicatie van het Trimbos-instituut is via onderstaande link te lezen

depressiepreventie-gerichte-aanpak-voor-risicogroepen_2015

Jaar: 2015
Uitgegeven door Trimbos-instituut
Door: Agnes van der Poel, Hester Duivis, Farand Laghaei, Joran Lokkerbol, Filip Smit en Brigitte Boon