terug naar index

Een nieuwe ergotherapeutische interventie: De Tree Theme Method

In opdracht van ETP-net heeft Claire van Gaalen in het kader van het afstudeerprogramma van de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam de Bachelor thesis Een nieuwe ergotherapeutische interventie: De Tree Theme Method geschreven.

Onderzoeksvraag

“Welke inhoudelijke eisen worden er gesteld aan een artikel, met als doel het creëren van draagvlak voor de Tree Theme Method?”

Lees hier de bachelor thesis:

Een nieuwe ergotherapeutische interventie De Tree Theme Method Claire van Gaalen

Datum: 21 maart 2014
Junior adviseur: Claire van Gaalen
Senior adviseur: Inge Vromen
Opdrachtgever: Ingrid Arends (Stichting ETP‐Net)
Opleiding Ergotherapie Hogeschool van Amsterdam
Aantal woorden: 2390