ETP-Net Coaching

ETP-Net biedt coaching aan ergotherapeuten
Doelgroep  
Ergotherapeuten die in de 1e lijn interventies aanbieden aan mensen met handelingsvragen 
als gevolg van (ook) psychische problematiek 
 
Waarom coaching? 
Ongeveer 40% van de inwoners van Nederland  krijgt op enig moment in zijn leven 
psychische klachten en bij mensen met chronische problematiek is dat percentage nog hoger. 
Door de “ontbedding” van de GGZ komen steeds meer mensen met psychische problematiek 
bij de huisarts, die inmiddels de noodklok heeft geluid omdat de wachtlijsten voor 
specialistische GGZ te lang worden.  
Ook in de 1ste lijns  ergotherapiepraktijk komen regelmatig cliënten met (ook) psychische 
klachten. Soms merk je dat het lastig is om bij een cliënt vooruitgang te bewerkstelligen en 
vraag je je af wat je kan doen om de cliënt te ondersteunen op een manier waar hij iets aan 
heeft 
Door de opleiding ergotherapie en je loopbaan binnen de ergotherapie heb jje 
gespecialiseerd, veelal in vraagstukken als gevolg van somatische problematiek. Daardoor 
ben je wellicht geneigd handelingsvragen te interpreteren in voor jou herkenbare kaders, ook 
al ben je je er misschien van bewust dat de cliënt ook psychische problemen heeftAls 
ergotherapeut werk je bij voorkeur holistisch: je wil graag oog hebben voor de lichamelijke 
én de sociale én de psychische componenten die mede verantwoordelijk zijn voor het niet 
naar tevredenheid kunnen handelen. En die componenten wil je alle aan bod laten komen in 
je interventie op zo’n manier dat je cliënt zich gehoord en gesteund voelt en zich 
competenter voelt in de dingen die hij graag wil doen. 
 
Aard van de coaching 
ETP-Net biedt coaching aan voor professionals die hun manier van interveniëren bij een 
cliënt verder willen ontwikkelen. Doel van de coaching is om handvatten te bieden voor het 
vormgeven aan je aanpak zodat je effectiever zorg kunt bieden. De coach is een ervaren 
ergotherapeut in het werken met specifieke doelgroepen c.q. op een of meer specifieke 
terreinen van de GGZ.  
De coaching kan verschillende vormen hebben en is afhankelijk van de wens van de 
deelnemer:  
Individuele coaching en face, telefonisch, per mail of via skype. 
Coaching in kleine groepen van drie tot vier ergotherapeuten. Door te werken in 
groepjes kan gebruik gemaakt worden van elkaars ervaring en kunnen 
ervaringsgegevens worden uitgediept m.b.v. actuele kennis en theorie. 
Een combinatie van beide vormen.  
Tijdens de coachings-bijeenkomsten kan methodisch worden gewerkt, zodat deelname aan 
de coaching punten kunnen worden toegekend voor het kwaliteitsregister.  
 
Locatie 
Het is mogelijk om de coaching op de werkvloer te ontvangen of op een in overleg af te 
spreken locatie in of buiten Amsterdam (goed bereikbaar met het openbaar vervoer). 
 
Aanmelding 
Aanmelding voor coaching  geschiedt middels onderstaand aanmeldingsformulier en 
is voorzien van de vraag die de reden is voor je aanmelding. Na ontvangst neemt een lid van 
ETP-Net contact met je op voor verheldering van de vraag.  Vervolgens zal ETP-Net jou de 
coach voorstellen die over de expertise beschikt die het best past bij je vraag. 
 
Kosten 
Individuele coaching: 80 euro per uur of  40 euro per half uur 
Coaching van 2 uur aan een groep van drie of vier ergotherapeuten: 90 euro p.p. 
In geval van coaching ‘op locatie’ zullen reiskosten en reistijd in rekening worden gebracht. 
 
Voor vragen of aanmelding: info@etpnet.net