Factsheet

Vanuit ETP-Net is een factsheet opgesteld waarin wordt beschreven en onderbouwd hoe ergotherapie kan bijdragen in de zorg voor mensen met handelingsproblemen als gevolg van (ook) psychische problemen. Deze uitgave kan worden ingezet om ergotherapie bij mensen met (ook) psychische problemen onder de aandacht te brengen van verwijzers en andere zorgprofessionals, maar ook ter informatie van de client.