ETP-Net ontplooit

ETP-Net logo In de eerstelijns zorg wordt nogal eens voorbijgegaan aan het feit dat mensen met (ook) psychische problematiek gebaat kunnen zijn bij “ondersteuning op maat” om hun dagelijkse activiteiten te kunnen verrichten. De expert op dat gebied is de ergotherapeut. De huisarts kan naar de ergotherapeut verwijzen, maar noodzakelijk is dat niet omdat ergotherapie ook zonder verwijzing toegankelijk is voor iedereen die een zorgverzekering heeft. Op grond van het basis-zorgverzekeringspakket wordt tien uur ergotherapie per jaar vergoed. ETP-Net heeft zich ten doel gesteld ergotherapeuten die in de eerstelijns zorg werken te ondersteunen met relevante informatie. Voluit heet de stichting dan ook: “Kennisnetwerk Eerstelijns Ergotherapie voor mensen met (ook) Psychische Problemen.” ETP-Net heeft de afgelopen jaren onderbouwing gezocht voor de effectiviteit van ergotherapie voor mensen met handelingsproblemen als gevolg van (ook) psychische problematiek en wil deze kennis toegankelijk maken voor ergotherapeuten door het geven van cursussen en het organiseren van studiedagen en het online ter beschikking stellen van relevante informatie. Sinds 2013 is ETP-Net een stichting.