Psychopathologie en de praktische toepassing binnen de ergotherapie


Op 26 september en 10 oktober 2019 organiseert ETP-Net de cursus “Psychopathologie en de praktische toepassing binnen de ergotherapie”.


Herkenbaar?
Je komt bij een cliënt thuis en denkt: “hmm, hier is meer aan de hand dan alleen een vraag over een aanpassing naar aanleiding van een fysiek probleem.” Je probeert je werk zo goed mogelijk te doen, maar je merkt dat de ingezette interventie weinig of geen effect heeft. Je hebt wel een vermoeden dat psychische problemen mogelijk een rol spelen, maar je voelt je te weinig zeker van je zaak om dit te benoemen.
Deze cursus is bedoeld voor ergotherapeuten, die competenties verder willen ontwikkelen om handelingsvraagstukken door psychische problemen te herkennen, bespreekbaar te maken en vorm te geven binnen de behandeling.


Na afloop van de cursus

  • beschik je over toepasbare basiskennis van psychopathologie, gericht op volwassenen en ouderen,
  • ben je in staat om handelingsbehoeften als gevolg van psychische problemen (al dan niet in combinatie met fysieke problemen) te herkennen,
  • ben je je bewust van je communicatie verbaal en non-verbaal in het contact met de cliënt en de wijze waarop dit de omgang met de cliënt kan beïnvloeden,
  • kan je je eigen grenzen in de behandeling/begeleiding van cliënten met handelingsproblemen als gevolg van psychische problemen herkennen en benoemen en aangeven wanneer een terug verwijzing of doorverwijzing noodzakelijk is,
  • beschik je over vaardigheden om de psychopathologische terminologie te gebruiken in de mondelinge en schriftelijke communicatie met de verwijzer en andere betrokken collega’s uit je netwerk
  • kan je tijdens de ergotherapeutische interventie vormgeven aan een ondersteunende attitude bij cliënten die (ook) kampen met psychische problemen.

Docenten zijn:
Noud van Poppel, psychiater, eigenaar Praktijk Landzicht Vreeland, Centrum voor Hulpverleners.
Ingrid Arends, ergotherapeut bij Roads en vrijgevestigd ergotherapeut, Meer balans in waterland.
Monique van Poppel, vrijgevestigd ergotherapeut, Het groene kader.


Datum: Donderdag 26 september en 10 oktober en omvat twee hele dagen.
Locatie: Boerderij Landzicht Vreeland, Nigtevechtsweg 37, 3633XR Vreeland.
Accreditatie wordt aangevraagd. Eerdere erkenning betrof 17 punten.
Kosten :
€ 495,- voor twee dagen, lunch is inbegrepen.
Deelnemers ontvangen nadien een bewijs van deelname.
Aantal studie belastingsuren is 20 uur. (16 uur les en 4 uur voorbereiding en huiswerk).


Aanmelden graag voor 1 september 2019.
De aanmelding kan gedaan worden per email Monique van Poppel, voorzitter van ETP-Net. Meer informatie over de cursus is te vinden op de website van ETP-Net.

ETP-Net: het kennisnetwerk voor mensen met (ook) psychische klachten.