Berichten Door: Anna Curvers

ETP-Net Coaching

ETP-Net biedt coaching aan ergotherapeuten Doelgroep   Ergotherapeuten die in de 1e lijn interventies aanbieden aan mensen met handelingsvragen  als gevolg van (ook) psychische problematiek.     Waarom coaching?  Ongeveer 40% van de inwoners van Nederland  krijgt op enig moment in zijn leven  psychische klachten en bij mensen met chronische problematiek is dat percentage nog hoger.  Door de “ontbedding” van de GGZ komen steeds meer mensen met psychische problematiek  bij de huisarts, die inmiddels de noodklok heeft geluid omdat de wachtlijsten voor  specialistische GGZ te lang worden.   Ook in de 1ste lijns  ergotherapiepraktijk komen regelmatig cliënten met (ook) psychische  klachten. Soms merk je dat het lastig is om bij een cliënt vooruitgang te bewerkstelligen en  vraag je je af wat je kan doen om de cliënt te ondersteunen op een manier waar hij iets aan  heeft.   Door de opleiding ergotherapie en je loopbaan binnen de ergotherapie heb je je  gespecialiseerd, veelal in vraagstukken als gevolg van somatische problematiek. Daardoor  ben je wellicht geneigd handelingsvragen te interpreteren in voor jou herkenbare kaders, ook  al ben je je er misschien van bewust dat de cliënt ook psychische problemen heeft. Als  ergotherapeut werk je bij voorkeur holistisch: je wil graag oog hebben voor de lichamelijke  én de sociale én de psychische componenten die mede verantwoordelijk zijn voor het niet  naar tevredenheid kunnen handelen. En die componenten wil je alle aan bod laten komen in  je interventie op zo’n manier dat je cliënt zich gehoord en gesteund voelt en zich  competenter voelt in de dingen die hij graag wil doen.    Aard van de coaching  ETP-Net biedt coaching aan voor professionals die hun manier van interveniëren bij een  cliënt verder willen ontwikkelen. Doel van de coaching is om handvatten te bieden voor het  vormgeven aan je aanpak zodat je effectiever zorg kunt bieden. De coach is een ervaren  ergotherapeut in het werken met specifieke doelgroepen c.q. op een of meer specifieke  terreinen van de GGZ.   De coaching kan verschillende vormen hebben en is afhankelijk van de wens van de  deelnemer:   ●Individuele coaching en face, telefonisch, per mail of via skype.  ●Coaching in kleine groepen van drie tot vier ergotherapeuten. Door te werken in  groepjes kan gebruik gemaakt worden van elkaars ervaring en kunnen  ervaringsgegevens worden uitgediept m.b.v. actuele kennis en theorie.  ●Een combinatie van beide vormen.   Tijdens de coachings-bijeenkomsten kan methodisch worden gewerkt, zodat deelname aan  de coaching punten kunnen worden toegekend voor het kwaliteitsregister.     Locatie  Het is mogelijk om de coaching op de werkvloer te ontvangen of op een in overleg af te  spreken locatie in of buiten Amsterdam (goed bereikbaar met het openbaar vervoer).    Aanmelding  Aanmelding voor coaching  geschiedt middels onderstaand aanmeldingsformulier en  is voorzien van de vraag die de reden is voor je aanmelding. Na ontvangst neemt een lid van  ETP-Net contact met je op voor verheldering van de vraag.  Vervolgens zal ETP-Net jou de … Lees meer »

Nieuwe aanwinst in de kennisbank: depressiepreventie

Het Partnership Depressiepreventie dat in 2007 tot stand kwam op initiatief van VWS plaatste al veel interessant naslagwerk op de website van Trimbos.  Na de zelfmanagement-website MentaalVitaal.nl en de documenten voor professionals die  (kostenloos) te downloaden zijn, is in 2015 het document Depressiepreventie gepubliceerd. Vanaf vandaag is dit document in de Kennisbank van ETP-Net opgenomen.