Evaluatie-instrument Questionnaire Occupational Performance (QOP)

In opdracht van Stichting ETP-Net is het evaluatie-instrument de Questionnaire Occupational Performance ontwikkeld in samenwerking met het lectoraat van de Opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam.

Er is nog weinig evidentie naar de effectiviteit van ergotherapie bij volwassenen met handelingsvragen als gevolg van psychische problematiek. Er is behoefte aan een evaluatie-instrument om meer gegevens te verkrijgen over de effectiviteit van ergotherapie. Het gebruik van de QOP is van meerwaarde voor u als ergotherapeut. Door middel van de vragenlijst kunt u inzicht krijgen of er bij de cliënt sprake is van stilstand, vooruitgang of achteruitgang. Houdt er rekening mee dat de resultaten beïnvloed kunnen worden door factoren die ook invloed hebben op het kwaliteit van het dagelijkse leven. Als de QOP drie keer door de cliënt wordt ingevuld, krijgt u zicht op de kwaliteit van het dagelijks leven zoals die door de cliënt wordt ervaren bij aanvang van het ergotherapeutisch contact, na afloop ervan en drie maanden later.