Photovoice en Participatory Action Research

Photovoice is een Participatory Action Research methode die zowel een individu als een groep kan ondersteunen in het uitdrukken van ervaringen en het beoordelen van hun leven en leefomgeving. ETP-Net houdt zich onder andere bezig met het onderzoeken van de waarde van Photovoice in de ergotherapie, met name in de behandeling voor mensen met psychische problemen. Via onderstaande link vindt u een .pdf-bestand van een presentatie over Photovoice en ergotherapie.

Photovoice PPT voor ETP-Net