Ergotherapie bij mensen met psychische problemen in het Verenigd Koninkrijk

Het Royal College of Occupational Therapy in het Verenigd Koninkrijk draait sinds 2015 een campagne ter promotie van ergotherapie en de waarde van ergotherapeuten in zowel het verbeteren van levens als het verlagen van de maatschappelijke- en zorgkosten (RCOT-Improving Lives, Saving Money).

In het kader van deze campagne brachten zij op 14 mei 2018 voor elk van de landen een verslag uit over ergotherapie in de zorg en ondersteuning voor mensen met psychische problemen. Doel is ergotherapie toegankelijker te maken voor de populatie door meer in te zetten op preventie en vroege interventie in de GGZ.

De vier belangrijkste genoemde manieren waarop ergotherapie hierin kan bijdragen zijn:

  • jonge mensen helpen om in educatie hun potentieel te benutten
  • mensen met psychische problemen ondersteunen naar betaald werk
  • de kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische problemen verbeteren
  • innovatieve diensten leveren om de toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn te verbeteren.